Teminat Hukuku

Ticaret, üretim ve tüketim arasındaki alışveriş faaliyetleridir. Aynı zamanda ticari faaliyetler, kişilerin borçlanmalarına neden olur. 

Hukuk sistemi; borçlunun borcunu zamanında yerine getirmemesi durumunda alacaklıya talep hakkı tanır. Bu hak alacaklının, yargı ve icra organlarına başvurabilmesini ifade eder. 

Borçlu, alacaklının taleplerine karşı, mal varlığı ile sorumludur. Gerekirse borçlunun mal varlığı satılarak alacak kapatmaya çalışılır. 

Alacaklı durumunda bulunan kişinin, güven ihtiyacı iki ayrı hukuk dalı tarafından korunur. Birincisi Sigorta Hukuku, diğeri de Teminat Hukuku’dur. 

Bu eğitimde sizlere teminat hukuku ve türleri hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. 

  • Alacaklının ve Borçlunun Durumu 
  • Teminatın Gerçekleşmesi 
  • Teminatın Türleri 
  • Anapara İpoteği

Paylaşın

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Hemen Başlayın

Başvuru formuyla kurumsal hesabınız açılır ve çalışanlarınız hemen tanımlanır. Kullanıcı bilgileri e-posta adreslerine mesajla veya cep telefonlarına SMS ile gönderilir.