Yöneticiler İçin Temel Finans

Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu kişilerin uğraşı değildir. Hem yönetim kademeleri hem de yatırımcılar ve piyasa düzenleyiciler açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirmesi için önemli bir araçtır. Asgari düzeyde karar mekanizmasına sahip her işletme personeli tarafından muhasebenin ve finansın temel ilkelerinin bilinmesi, finansal tablo analizinin yapılabilmesi işletmelerde olumlu bir etki yaratmaktadır. Mali […]

Topluluk Önünde Konuşma

İnsanların en büyük korkularından birisi topluluk önünde konuşmaktır. Topluluk önünde etkili bir sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Etkili bir sunum ve iyi bir konuşma, iyi bir hazırlık ister. Akılda kalacak iyi ve etkili bir konuşma yapmak için; konuşmayla ilgili prova yapılmalı ve iyi hazırlanılmalıdır. Unutmayın ki belirli düzeyde stres sizi […]

Potansiyel Değerlendirme

Potansiyel değerlendirme çalışanlarda var olan yeteneklerin keşfedilmesi için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde insan kaynakları ve yöneticiler çalışanların mevcut durumlarını, işten ayrılma risklerini, terfi edebilecek çalışanları ve yedekleme yapılması gereken pozisyonları belirleyebilirler. Çalışan potansiyeli belirlenirken bazı stratejik yöntemler kullanılır. Bu stratejiler sayesinde çalışanın mevcut görevine uygunluğu, kuruma ve birime olan etkileri de belirlenebilir. Ayrıca […]

Organizasyonel Yapılanma

Yöneticiler ve insan kaynakları uzmanları zamanlarının büyük bir bölümünü organizasyon yapısı ile ilgili problemleri çözmeye ayırmaktadır. Bazı kurumlar problemlerin çözümü için organizasyon şemalarını aynı yıl içerisinde dahi birkaç kez değiştirmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen kurumun ihtiyaç duyduğu rekabet avantajı, müşteri sadakati, verimlilik artışı ve maliyet avantajı sağlanamamaktadır. Bunun nedeni bir kurumun başarılı olması için organizasyon […]

Mükemmel Yönetici

Etkili yönetim,  yöneticilerin her gün karşılaştığı büyük bir sorun. Çağımızın gelişmeleri, bu konuda, yöneticileri her gün biraz daha köşeye sıkıştırıyor. Disiplin sağlamak, iş verimini yükseltmek, motivasyonu artırmak giderek zorlaşıyor. Bu sorunlarla uğraşan yöneticiler veya başarılı yönetici adayları için hazırladığımız bu eğitimde; iyi bir yönetici olmanın aslında hiç de zor olmadığını gösteren bazı bilgiler aktaracağız. Verimlilik […]

Liderlik

“Liderlik” yalnızca iş dünyasında kullanılan bir kavram olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Pek çok platformda bu size böyle gösterilmiş olabilir. Oysa gerçekler hiç de öyle değil.  Evde çocuklarınıza, aile fertlerinize, arkadaşlarınıza, eşinize hatta belki komşunuza bile liderlik edebileceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.Liderlik kelimesi size bir baskı unsuru gibi geliyor olabilir. Ancak Liderlik baskının tam tersi olarak işlerin ve ilişkilerin […]

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal risk yönetimi; hedefi etkileyen olayları tanımlayan, riski yöneten, güvence sağlayan, yönetim kurulundan, yönetimden ve çalışanlardan etkilenen bir süreçtir. Kurumsal risk yönetimi; şirketi etkileyebilecek olayları tanımlamak ve risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesidir. Temel amaç, riskleri yöneterek kurumu hedeflerine ulaştırmaktır. Kurumsal risk yönetimi; sistem etkinliği denetlendiğinde ve eksikler giderildiğinde daha etkin çalışır. […]

Kriz Yönetimi

Yaşantımızda zaman zaman karşı koyamadığımız ekonomik krizlerle boğuşmak zorunda kalıyoruz. Tüm bu krizler sırasında kişisel olarak yapabileceğimiz pek çok şey var. Kontrolü tamamen ele alarak krizi yönetebilir ve olası en az zararla krizden çıkmayı başarabiliriz. İşte bu eğitimde sizlere, karşılaştığınız bir krizde neler yapabileceğinizden ve alabileceğiniz yararlı önlemlerden bahsedeceğiz. Krizleri Kavrayalım Sınırsız Dünya Kredi İle […]

Hedeflerle Yönetim

Hedeflerle Yönetim eğitimimizde sizlere doğru hedefler belirlemenin önemini, hedeflerin çalışanlara hangi yollarla aktarılması gerektiğini anlatacağız. Akıllı hedefler oluşturma süreciyle ilgili tüm detaylardan söz edeceğiz.  Bir hedefi akıllı yapan şey nedir sorusunu cevaplayacağız. Belirli hedef, ölçülebilir hedef, ulaşılabilir hedef, gerçekçi hedef ve zaman sınırı belli hedef kavramlarını açıklayacağız. Kurumun hedefine ulaşabilmesi için çalışanların üzerine düşen görevleri, […]

Genel Yönetim Becerileri

Günümüz iş dünyasında firmaların, hem belirledikleri hedeflere ulaşabilmesi hem de rakipleri içerisinde üstün bir konuma gelmesi için çalışanlarını tüm yönleriyle başarılı bir şekilde yönetip yönlendirerek çalışanların yeteneklerini geliştiren, kişisel beceri ve yetkinliklerini artıran yöneticiler her zaman uzun vadeli ve kalıcı bir başarıyı elde ederler. Yöneticiler, yönetici olabilmenin getirdiği görev ve sorumlulukları başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri […]