Müşteri Odaklı Satış V2

Her kurum, hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin, sundukları ürün / hizmetin satışına odaklanmak durumundadır. Hedeflerinin, yapacakları yatırımların ana kaynağı olabilmektedir. Bu anlamda satış anlayışının değişerek evrimleştiği günümüzde değişmeyen altın kuralları bilmek ve uygulamak çok önemlidir. Müşteriye odaklanan, sahiplenen, her şeyden önce müşterinin dilinden anlayarak işin sürdürülebilirliğini ön planda tutan şirketler her zaman bir adım önde […]

Yeni Nesil Satış Teknikleri

Bilim ve teknolojinin ilerlemesi gündelik hayatı oldukça etkiliyor. Trendler değiştikçe alışkanlıklar da değişiyor. Alışkanlıkların değişmesi ise, en basiti bir ürün satın alırken beklentileri artırıyor. Satışçılar eskisi kadar rahat satış yapamadıklarının farkında ancak ne yapacaklarını bilemiyorlar. Peki bunu hızlı ve çok pratik şekilde çözebileceğinizi söylesek. O halde yeni nesil satış tekniklerini Ümit Ünker’den öğrenmenin tam sırası! […]

Telefonda Satış Teknikleri

Telefonda satış yöntemi günümüzde pek çok kurum tarafından tercih ediliyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte zaman daha da önemli bir kavram haline geldi. Zamanın bu kadar değerli hale gelmesiyle, kurumlar da ürünlerini müşterilerine sunmak için yeni yollar ve teknolojilere yöneldiler. Telefonda yapılan satışlar da bu yollardan biridir. Ancak telefonda satış yapmak, yüz yüze yapılan görüşmelerden çok […]

Sahada Zaman Yönetimi

Günümüz rekabet şartlarında zamanı etkin ve faydalı kullanmak, üretilen iş açısından son derece önemlidir. Hem işlerin daha çabuk ve etkin yapılmasını sağlar, hem de kuruma fayda sağlar. Sahada Zaman Yönetimi, bir satış ya da dağıtım firması için en önemli kaynaklarından birini iyi yönetmek anlamına gelmektedir. Sahada zaman; daha fazla ziyaret, daha fazla satış, daha fazla […]

Sahada Etkili Ziyaret Teknikleri

Ziyaret, satış noktasında yapılan aktivitelerin toplamıdır. Hedeflenen saha uygulamalarındaki mükemmeliyeti yakalamak amacıyla ve bayilerle uzun vadeli ilişkileri devam ettirmek için bayi ziyaretleri son derece önem taşımaktadır. Çalışanların müşterilerden beklentilerinin yanı sıra müşterilerin de çalışanlardan beklentileri vardır. Gereken bilgi ve denetime sahip, nazik, mesafesini koruyan, müşteri ile aradaki gizliliği koruyan, açık ve anlaşılır biri olmak gerekmektedir. […]

Sahada Etkili Müzakere Teknikleri

Müzakere, belirli bir anlaşmaya ulaşmak için kişilerin pazarlık ederek farklılıkları çözümleme, çatışmayı önleme amacıyla yaptıkları dinamik bir görüşme şeklidir. Ayrıca grup çıkarlarının ve faaliyetlerinin birbiriyle rekabet ettiği bir süreçtir. Müzakerede amaç, uzlaşmak, anlaşmak, farklılıkları çözümlemek ve çatışmayı önlemektir. Müzakerede taraflar iki veya daha çok kişiden oluşabilir. Müzakere sırasında karşı taraf hakkında ne kadar çok bilgiye […]

Pazarlık Sanatı

Günümüzde iş hayatında başarılı olmanın yolu iletişime açık olmak ve etkili iletişim kurabilmekten geçiyor. Etkili iletişim taraflar arasında anlamayı, anlatmayı ve anlaşmayı ifade eder. Pazarlık hem ev hem de iş hayatında varlığını hep sürdürmektedir. Örneğin evde çocuklarla okul konusunda pazarlık edilir. İş yerinde yapılan pazarlık fiyat, performans veya ortaklık konusunda yürütülen resmi bir görüşme veya […]

Müşteri Odaklı Satış

Satışla sonuçlanan bir ziyaret için etkili bir açılış önemlidir. Etkili bir açılış amaç, yarar ve kontrol ifadelerini içerir. Amaç, müşteriye neden orda olduğunuzu ve ne yapmak istediğinizi belirtir. Müşteri odaklı satış, müşterileri işletmeye bağlayan, onların kalıcı olmalarını sağlayan bir anlayış bütünüdür. Bu yaklaşımı benimsemiş işletmelerde müşteri memnuniyet sayısı artmaktadır. Ziyaret öncesi planlama yapmak ve temel […]

İtirazlarla Başa Çıkabilme

İtiraz; plan, fikir, öneri, ürün veya aktiviteye karşı gösterilen bir direnç veya başlatılan bir tartışmadır. İtiraz satış iletişiminin doğal bir parçasıdır. Hiçbir satış itirazlar olmadan gerçekleşmemektedir. Yapılan itirazlar aslında müşterinin belirttiğiniz durumla ilgilendiğini de göstermektedir. Eğer hiçbir itiraz gelmiyorsa bu müşterinin söylediklerinizle ilgilenmediği anlamına gelir. İtirazla karşılaştığınız zaman üstesinden gelebilmek ve satışı başarıyla tamamlayabilmek için […]

İkna Hayattır

Kitleleri peşine takan bir diktatörün inandırıcılığı ile atom bombası aynı etkiyi yaratabilir! Çünkü ikna öyle etkili bir güçtür ki, tarihten de bildiğimiz gibi yanlış kişilerin elinde milyonlarca insanın yaşamına mal olabilir. Bu nedenle ikna edilme konusunda çok dikkatli olmalısınız. İkna’nın hayatımızdaki yeri şüphesiz çok önemli. Gün gelir, eşinizi ikna etmeniz gerekir, gün gelir patronunuzu… Bir […]