Yangınla Mücadele

Yanmanın yani yangının gerçekleşmesi üç temel faktöre bağlıdır. Yanıcı madde, oksijen ve ısı yangını gerçekleştiren temel faktörlerdir. Bir yanma olayının gerçekleşmesi için gerekli olan yanıcı madde, katı, sıvı veya gaz halinde olabilir. Petrol ürünlerinin kaçak ve sızıntı yapması, ateşe ve aleve duyarlı yerlerde kıvılcım çıkaran bir işlemin yapılması (sigara içmek, kibrit ya da çakmak kullanımı), […]

Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Sanayileşmenin gitgide artması ve yeni teknolojilerin gelişmesi giderek iş sağlığı ve güvenliği kavramını önemli bir hale getirmiştir. İşletmeler iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli adımlar atmak, çalışma koşullarını hukuki prosedüre göre düzenlemek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıyor olmak ve işletmelerde uzmanlar çalıştırmanın da gerekliliğini fark etmişlerdir. İş sağlığı ve güvenliği […]

Solunum Tehlikeleri ve Korunma

Solunum sistemimiz yaşadığımız çevredeki toz gibi partiküllerin ve gaz buharların pek çoğuyla mücadele edebilir. Ancak endüstriyel ortamlardaki kirleticilere karşı ise vücudumuz mücadele edemez. Solunum sistemimizi etkileyecek partiküller; toz, sis ve dumandır. Ayrıca gaz ve buhar da solunum sistemimizi etkilemektedir. Solunum sistemimiz yaşadığımız temiz havayı solumak üzere tasarlanmıştır. Vücudumuz zararlı gaz ve buharları filtre edemez ve […]

Sağlıklı Ofis Ortamları

Sizlere bu eğitimde ofis ortamında çalışmanın yöntemli bir şekilde düzenlenmesini sağlamak, enerji ve performans kaybının önüne geçmek için gerekli ipuçlarını aktarmayı amaçladık.  Hatta kişisel olarak edineceğiniz bu bilgiler sayesinde kişisel tedbirler alabilir, yönetiminize yön gösterici tavsiyelerde de bulunabilirsiniz.  Ofis şartları çalışanların performansını doğrudan etkiler. Ofis şartlarının kalite düzeyi iş performansını geliştiren en önemli faktördür.  Peki […]

Ofiste Ergonomi

Ofis ergonomisi, çalışan için çalışma ortamını uygun hale getirmektir. Kişilerin yorgunluk ve rahatsızlıklarını en aza indirmek, iş devamsızlığı, zaman kaybını önlemek, verimliliği, kaliteyi, güvenliği, konforu ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Ergonomi, gürültü, aydınlatma, çalışma alanının dizaynı, mesai ve yemek saatleri gibi konuları ele almaktadır. Masa ve bilgisayar başında uzun süre çalışanlarda gün sonunda […]

İş Yerinde Acil Durumlarla Başa Çıkabilme

Eğitim içeriği; deprem, yangın, şüpheli paket, bomba ihbarı veya patlaması, soygun veya saldırı gibi karşılaşma olasılıkları yüksek durumları kapsamaktadır. Acil durum, çalışanlarda, müşterilerde, ziyaretçilerde veya çevre halkında, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek, planlanmayan ve beklenmeyen olaylardır. Acil durum, işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, kullanılan cihaz veya aygıtların zarar görmesine de neden olabilir. Acil bir durumla […]

ISO9001:Denetim Yaklaşımı ve İç Denetçilik

Bu eğitimde, sizlere ISO 9001:2008‘in gerekliliklerinin denetim yaklaşımı çerçevesinde yorumlanması ile bir denetçinin ISO 19011’e uygun olarak bir denetimi planlaması ,idare etmesi ve takip etmesi için gerekli yöntemlerin açıklanmasını hedefledik. Kalite denetimi; tarafsız bir gözle sistemi incelemek, zayıf noktaları, hata ve eksiklikleri tespit etmek, bunlara ilişkin düzeltici önlemlerin etkinliğini izlemek amacı ile gerçekleştirilir. Pek çok […]

ISO9001:2008 Genel Bilgilendirme ve Dokümantasyon Eğitimi

ISO 9000, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 ise “Kalite Yönetim Sistemlerinin” kurulması sırasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Diğer bir deyişle verilen belgenin adıdır. ISO 9001:2008, her 5 yılda bir […]

Göz Tehlikeleri ve Korunma

İş yerinde ya da dış yaşamımızda gözlerimizin önemi büyüktür. Gözlerimiz sayesinde gördüklerimizi aktarır, etrafımızda olanları algılayabiliriz. Gözlerimizi bekleyen pek çok tehlike de bulunmaktadır. İş yeri ortamında göz tehlikeleri, radyasyon, mekanik ve kimyasal olarak üçe ayrılmaktadır. Bu eğitimde sizlere göz korumanın önemi, etkileri ve bazı yöntemler hakkında bilgi vermeyi amaçladık. Gözün Yapısı Göz-Beyin İlişkisi Göz Tehlikeleri

Genel İlk Yardım

İlk yardım, herhangi bir kazada ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardım sağlancaya kadar, kişinin durumunun daha kötüye gitmesini önleme veya hayatının kurtulmasını sağlama amacıyla; olay yerinde, tıbbi araç gereç olmadan, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardımın öncelikli amaçları, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta ya da yaralının durumunun […]