Z Kuşağını Tanıyın

Z Kuşağını gelecekte oldukça zor bir dünya bekliyor.Onlar doğal afetlerin arttığı ve doğal kaynakların tükenmeye başladığı bir dünyaya doğdular. Bunlara ek olarak iş hayatı da oluşacak ciddi rekabet doğrultusunda bu kuşağı oldukça zorlayacak. Çünkü bugün eğitimini aldıkları konuların birçoğu, yarın iş yaşamına atıldıklarında ya şekil değiştirmiş ya da yok olmuş olacak. Da Vinci Enstitüsü’nün yaptığı […]

Yöneticileri İşe Almak

Her yıl binlerce şirket yok oluyor. Peki neden?Rakiplerinin çok güçlü olmasından dolayı mı?Ekonomik problemlerden kaynaklanıyor olabilir mi?Yoksa fazla mı risk alıyorlar?Belki de piyasalardaki dalgalanmalardan dolayıdır. Bunların hiç biri değil. Belki hepsi başarısızlık sebebi ama asıl sebep zannedilenin aksine dışsal değil içsel yani yönetimsel. Doğru yönetilemeyen, tehlikelere karşı alması gereken önlemleri zamanında alamayan şirketler sırayla piyasadan […]

Yetenek Yönetimi

Günümüzde yetenek yönetimi hem çalışanın motivasyonu, hem de yetiştirip değer kattığınız çalışanlarınızı elde tutmanız açısından oldukça önem taşıyor. Uzun bir süredir birlikte çalıştığınız, çeşitli eğitimlerle ve zaman zaman da koçluk yaparak bilgisini daha da zenginleştirdiğiniz bir çalışanınızı kaybetmek, kuşkusuz çok memnun edici bir durum değil. Bu eğitimde sizlere, yetenek yönetiminin inceliklerinden ve bunun çalışanlarınızın üzerindeki […]

Y Kuşağı İş Yaşamında

Kuşak, yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartları ve sorumluluklarıyla yükümlü kişiler topluluğudur. Dünya durmadan değişmekte ve insanı da değiştirmektedir. Önce tarım toplumu sonra sanayi toplumu ve en sonunda da bugün içerisinde yaşadığımız bilgi toplumu, dünyanın geçirmiş olduğu sosyo-kültürel ve ekonomik evrelerdir. Her kuşağın çıkış noktasında, tarihsel ve toplumsal dönüşüm evreleri yaşanır. Yaşanan olaylar, […]

Soru Hazırlama Teknikleri

Hazırlanacak soruların; konuları kapsaması, bilgiye ulaşma isteği doğurması, yaratıcılığın geliştirilmesi, problem çözme becerilerinin kazanılması gibi unsurları kapsaması gerekmektedir. Yetişkin sınavlarında kullanılacak sorular 5 seçenekli olarak hazırlanmalıdır. Bilişsel alanda hazırlanacak sorular; bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve sentez düzeylerinden oluşur. Çoktan seçmeli sorular; bir sorunun doğru bir cevabını, verilen seçeneklerden bulduran bir sınav türüdür. Eşleştirme testleri; iki […]

Performans Yönetimi

Performans yönetimi yalnızca; performansa bağlı ücretlendirme, amaçlar ve hedefler belirlemek veya motive ve disiplinli bir şekilde çalışmak değildir. Performans yönetimi, sonuç almakla ilgilidir. İnsanları en iyi şekilde değerlendirir ve kişilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerinde yardımcı olur. Kurumun amaç ve hedefleri etrafında ortak bir vizyona ulaşılmasını sağlar. Bu eğitimle performans yönetim bilginizi ve yaklaşımınızı geliştirecek; bireysel, kurumsal ve […]

Mobbing

Mobbing kavramı ilk olarak 1984 yılında İsveç’te “İş Hayatında Güvenlik ve Sağlık” konulu bir rapor kapsamında Prof. Heinz Leymann tarafından kullanılmıştır. Leymann Mobbing’i şu şekilde tanımlamaktadır: “Mobbing; duygusal bir saldırıdır. Bir veya birkaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak düşmanca ve ahlak dışı yöntemlerle, sistematik bir biçimde uygulanan psikolojik bir terördür.” Mobbing, genel anlamıyla […]

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık ProgramıEğitim

Sizler için hazırladığımız “İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Programı” eğitiminde, insan kaynakları yönetiminin önemi, faaliyet alanları, şirket içindeki ilkeleri ve fonksiyonları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aktarmak amaçladık. Günümüzde hızlı ve sürekli bir şekilde yaşanan değişimler, günlük hayatta olduğu gibi çalışma ortamında da değişiklikleri beraberinde getiriyor. Bu durum da giderek “İnsan Kaynakları Yönetimi” kavramının önem kazanmasını sağlıyor. […]

Etkili İşe Alım

Hiç uzunca süren mülakat aşamaları sonrasında, buna rağmen yanlış kişiyi işe aldığınız oldu mu? Hatalı işe alma kararları, hem çalıştığınız kurumda kayıplara, hem de düzeltilmesi zor sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle işe alım sürecinde gerçekten uygun adayları seçmeniz oldukça önemli. Bu eğitimde sizlere etkili işe alımın inceliklerini, iş mülakatlarının verimli olmasını sağlamak için gerekli ipuçlarını […]

Etkili İş Mülakatı

İş arama süreci, kariyer hedefini belirlemekle başlar, iş sözleşmesini imzalayana kadar devam eder. Bu zaman zarfında yapacağınız iş görüşmeleri oldukça önemlidir. Görüşme sırasında dikkat etmeniz gerekenler kadar, hazırlık aşamasında ve mülakat sonrasında da dikkat etmeniz gereken önemli konular var. Bu eğitimde sizlere, bu süreçte yararınıza olacak önemli bilgileri ve tüm süreç boyunca bilmeniz gereken önemli […]