İş İngilizcesi

Küresel iş dünyasında yer alan bireylerin uluslararası iş yaşamında yer bulmaları ve hızlı bir şekilde bu yaşama uyum sağlayabilmeleri, farklı ülkelerdeki meslektaşları ve müşterileriyle rahat bir iletişim kurmalarını sağlamak için iş yaşamlarında gereksinim duyacakları İngilizcenin öğrenilmesi beklenmektedir. Bu eğitimde sizlere iş İngilizcesinde diyaloglar eşliğinde pratiğinizi artırmayı, testler ile de kendinizi sınamanızı hedefliyoruz. Diyalog ve Örnekler […]

İngilizce’de Zamanları Öğrenmenin Kolay Yolu

Sizler için İngilizce dil eğitiminde çok gerekli olan bir konu olan zamanları anlamakla ilgili bir içerik hazırladık. Eğitim hayatımız boyunca İngilizce dersleri alıyoruz. Bu derslerin sonunda pek çok kişi gramer ve zamanlar (tenses) konusunu öğrenmenin zor olduğunu ya da zaman içerisinde unuttuğunu dile getiriyor. Yeni bir dili öğrenmeyi zorlaştıran en önemli nedenlerden biri dillerin zamanlara […]

İleri İngilizce

İngilizce serimizin ilk bölümünde bazı temel bilgiler ve basit zaman kalıplarını görmüştük. Bu ikinci bölümde daha karmaşık zaman kalıplarını ve ileri düzeyde cümle yapılarını görecek, “slang” olarak adlandırdığımız sokak İngilizcesiyle tanışacaksınız. Zaman Kalıpları Present Perfect Tense Past Continuous Tense Olumlu ve Olumsuz Cümle Kalıpları Sokak İngilizcesi Yardımcı Fiiller

Başlangıç ve Orta Seviye İngilizce

İngilizcenin evrensel bir dil olması, dili öğrenmemizi önemli hale getirmiştir. Bugün yaşadığımız küresel dünyada hemen hemen her yerde İngilizce kelimelere ya da söylemlere rastlamaktayız. Teknolojinin de gelişmesiyle farklı ülkelerden, insanlarla iletişim halinde olmak ya da onlarla ticaret yapacak olmak için de İngilizce vazgeçilmez bir unsurdur. Yetişilen kültürden ve dilden farklı bir dili ve kültür yapısını […]