Yeni Çek Yasası

Yeni Çek Yasası, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için alınan önlemlere katkıda bulunur. 5941 sayılı yasayla çek defterlerinin içerikleri, çek düzenlenmesine ve kullanımına ilişkin esaslar ile karşılıksız çekler için uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. Bu kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenleme ve kullanımına, çek hamillerinin korunmasına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda […]

Teminat Hukuku

Ticaret, üretim ve tüketim arasındaki alışveriş faaliyetleridir. Aynı zamanda ticari faaliyetler, kişilerin borçlanmalarına neden olur.  Hukuk sistemi; borçlunun borcunu zamanında yerine getirmemesi durumunda alacaklıya talep hakkı tanır. Bu hak alacaklının, yargı ve icra organlarına başvurabilmesini ifade eder.  Borçlu, alacaklının taleplerine karşı, mal varlığı ile sorumludur. Gerekirse borçlunun mal varlığı satılarak alacak kapatmaya çalışılır.  Alacaklı durumunda […]

Suç Gelirlerinin Aklanması – MASAK

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi hakkında kanunla suç geliri, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlendirilmiştir. Suç gelirinin aklanması üç aşamadan oluşan bir süreçle gerçekleştirilir. Bu aşamalar; yerleştirme, ayrıştırma, bütünleştirmedir. Suç geliri aklamada pek çok yöntem kullanılabilir. Aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişir. Şirketiniz Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve […]

Sözleşme Hukuku

Hayatımız boyunca ev kiralarken, araba satarken, işe başlarken ve daha birçok konuda sözleşme yapmak durumunda kalıyoruz. Peki, sözleşmeler hakkında neler biliyoruz? Sözleşme, kişilerin koyduğu yasalardır. Taraflar uygulanacak kuralları kendileri belirler. Sözleşme kurallarına uyulmadığında yaptırım uygulanması sözleşme yapmanın yararlarındandır. Yaptırım, kurallara uymayı zorlar. Sözleşme oluşturulurken hata yapılmasının engellenmesi için anlaşılan konular açıkça belirtilmelidir. Karşılıklı olarak şartlarda […]

SOX Yasası

SOX yasası, şirketlerin finansal raporlar üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesini amaçlayan ve etkin kurumsal yönetimi destekleyen bir çaba olarak görülerek, ABD’deki borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin tamamını kapsayacak şekilde 30 Temmuz 2002’de imzalanmıştır. SOX yasası, Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası olarak da bilinir ve tam adı Sarbanes-Oxley yasasıdır. SOX ile ilgili önemli […]

Rekabet Hukuku

40154 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun 7 Aralık 1994 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir. Kanun 13 Aralık 1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Rekabet Hukuku, serbest pazar ekonomisinin aksak işleyişi nedeniyle ortaya çıkan tekeller ve kartellerden kaynaklanan toplumsal zararların önlenmesi için gereklidir. Rekabet hukukunun amacı tüketiciyi korumak değil, toplumsal refahı artırmaktır. Rekabet, serbest pazar […]

Kimlik Belgelerinde Sahteciliği Anlamak

Nüfus cüzdanları, pasaportlar gibi belgelerde güvenlik özellikleri ve sahtecilik tespit yöntemleri gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Teknolojinin de gelişmesi her gün yeni bir sahteciliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Öyle ki bazı durumlarda sahte belgeleri tespit edebilmek uzun ve zor olmuştur. Sahtecilik yapan kişilerin başka kişilere ait kimlikleri kullanabilmesi de, kimlikleri kullanılanları zor durumda bırakmış, […]

Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri Mülkiyet Hakları; Sınai Haklar ve Fikri Haklar olarak iki kategoriye ayrılır. Patent; bir buluş için buluş sahibine, devlet tarafından verilen bir sınai mülkiyet hakkıdır. Endüstriyel tasarımlar, bir ürünün tümü veya bir parçası ya da üzerinde süslemenin, çizgi, şekil, biçim, doku, malzeme veya esneklik gibi duyu ile algılanan çeşitli unsur ve özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade […]

Çek Hukuku

14 Aralık 2009 tarihinde 27438 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan, 5941 sayılı Çek Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla 19 Mart 1985 tarihli ve 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun yürürlükten kaldırıldı. Bu kanunun amacı;  Çek defterlerinin içeriklerine, Çek düzenlenmesine, Çek kullanımına, Çek hamillerinin korunmalarına,  Kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda […]