Zor İnsanlarla Başa Çıkabilme

Hayatın her alanında zor insanlarla karşılaşmamız mümkündür. İş hayatımızdaki başarımız bazen bu tür insanlarla baş edebilme yeteneğimizle ilişkilidir. Zor insanlarla baş edebilmek için onları değiştirmeye çalışabilirsiniz. Ancak onları hemen değiştiremezsiniz. Bu nedenle yapabileceğiniz tek şey onlara verilecek tepkilerin değiştirilmesidir. Çoğu zaman zor insanlarla iletişim kurmak epey beceri gerektirir. Öfkeye öfkeyle mi karşılık veriyorsunuz veya hemen […]

Yetki Devri

Yöneticiler çalışma hayatında zirveye ulaşırken asla yalnız hareket etmezler. Hepsinin kendine göre farklı amaçları ve çalışma tarzları vardır. Başarılı yöneticilere bakıldığında dikkat çeken ilk şey hepsinin yetkilendirme becerilerinin üst düzeyde olmasıdır. Yetki devri yöneticinin yetkilerini alt kademedeki yöneticilere devretme işlemidir. Ancak yetki aktarmak zorlu bir süreçtir. Ancak yetki aktarmak insanların motive olması ve gelişmesi için […]

Toplantı Yönetimi

Toplantılar, iş hayatında sağlıklı bir bilgi alışverişinin sağlanması, sorunların tartışılması ve kararların alınması konusunda önemli bir yere sahiptir. Katılımcıları yönetim etrafında birleştirir ve bütünleştirirler. Toplantı, her yönetici için katılımcı demokratik yönetimi uygulayabilmek için astlarını karara katma sürecidir. Toplantıya hazırlık gelmek, toplantıyla ilgili dokümanları getirmek, toplantıya zamanında gelmek ve başlamak, toplantı kurallarına uymak, toplantıyı yapıcı ve […]

Takdir Etme Sanatı

Takdir ve övgünün kuşkusuz hayatımızda önemli bir yeri var. Örneğin uzun bir süre boyunca üzerinde çalıştığımız bir işi başarıyla bitirip, karşılığında bir iki güzel söz duyduğumuzda çoğu zaman bunun değeri paha biçilemez olabiliyor. Ancak, takdir ederken de dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. İşte bu eğitimde sizlere, var olduğumuzu hissetmemizi sağlayan, takdir ve övgünün […]

Suistimal

Çalışma arkadaşınızın görevini kötüye kullandığını veya yöneticinizin kendi çıkarını gözeterek davrandığını fark ettiniz. Bu durumdan birilerine söz etmeli misiniz? Yoksa sizi ilgilendirmediği için ‘’kendi işinize mi bakmalısınız?’’ Kısacası, ‘’suç ve hak ihlallerinden ne kadar haberdarsınız?’’ Sizler için hazırladığımız eğitimimizde suistimalin ne olduğundan, üç temel ögesinden, dikkate alınması gereken risk alanlarından ve suistimalleri nasıl sınıflandırabileceğinizden söz […]

Sanal Toplantı Yönetimi

Şirketlerde bir toplantı salonunda katılımcıların fiziki olarak bulunduğu toplantılar artık yerini sanal toplantılara bırakıyor. Gelişen teknolojik imkânlar, eğitim ve toplantıların çevreyi kirletmeden ve daha düşük maliyetlerle yapılabilmesini sağlıyor. Telekonferans ve video konferans üzerinden aktardığımız bu eğitimle, genel toplantı kurallarının yanı sıra dikkat edilmesi gereken sanal toplantı kurallarını aktarmayı amaçlıyoruz. Sanal Toplantı Yönetimi Nedir? Kurumsal Sosyal […]

Performans Arttırmada Koçluk

Kişinin var olan potansiyelini güçlendirmek için koçluk yaparak ona yardımcı olmak, gelişimine önemli katkılar sağlayabilir; çeşitli yönlendirmelerle hedefe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Koçluk; bir insanın gelişime katkıda bulunma fırsatıdır. Koçluk yaptığınız kişinin potansiyelini en yükseğe çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak amacıyla karşılıklı olarak bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilirsiniz. Bu eğitimin amacı koçluk kavramı ve koçluk sürecinde dikkat […]

Kurumsal Sadakat

Yapılan araştırmalara göre; yüksek pozisyon, uzun süreli beraberlikler ve uluslararası firmalarda çalışanların kurumlarına olan bağlılıkları daha yüksek. Ayrıca yaş ilerledikçe de bağlılık artıyor. Ancak 18-24 yaşları arasında işe bağlılık %51, şirkete bağlılık %49 iken, 50 yaş ve üzeri kişilerde işe bağlılık %63, şirkete bağlılık %57 civarında görünüyor. Gençlerin ve alt pozisyonlarda çalışanların bağlılık ve motivasyonları […]

Kısaca Delegasyon

Bir işin yapılması için, sorumlulukların bir başkasına verilmesi, delegasyonun temel tanımıdır. Klasik yöneticilikten çok, çağdaş yöneticiliğe doğru geçişte ilgi odağı artık iş değil birey olmuştur. Bu süreçle birlikte de “delegasyon” ve “yetkilendirme, yetki devri” kavramları ortaya çıktı. Başarılı delegasyon çift yönlü bir süreçtir. Hem delege edilen hem de delege eden bu süreç içerisinde sorumluluklara sahiptir. […]

Etkili Motivasyon Teknikleri

İşyerinde motivasyonun düşük olması işlerin de yolunda gitmemesine neden olur. Bu süreci dedikodu, ilgisizlik, uyumsuz davranışlar, tartışmalar izler. Her eleman yöneticisinden ilgi bekler. Onları önemsiyor olmanız motive olmaları için temel nedenlerdendir. Bir kurumda sağlam bir motivasyon varsa o kurumun çalışanları işlerini mutlu bir şekilde zamanında ve en iyi kalitede yapacaktır. Bu nedenle motivasyonun önemi yadsınamayacak […]